KẾ HOẠCH Thi giải Toán qua internet cấp Trường Năm học 2019 - 2020

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

Căn cứ Thể lệ cuộc thi giải toán các cấp qua Internet năm học 2019-2020 ;

Căn cứ tình hình thực tế. Trường tiểu học Hòa Bình xây dựng kế hoạch Thi giải Toán qua internet cấp trường

UBND HUYỆN THƯỜNG TÍN

TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 01/KH - THHB

 

Hòa Bình, ngày 03 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Thi giải Toán qua internet cấp Trường

Năm học 2019 - 2020

 

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

Căn cứ Thể lệ cuộc thi giải toán các cấp qua Internet năm học 2019-2020 ;

Căn cứ tình hình thực tế. Trường tiểu học Hòa Bình xây dựng kế hoạch Thi giải Toán qua internet cấp trường như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Thực hiện có chất lượng Thể lệ cuộc thi giải toán qua internet dành cho học sinh phổ thông (Ban hành kèm theo Quyết định số 5747/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học của nhà trường.

- Tạo ra sân chơi trực tuyến môn Toán cho học sinh tiểu học.

- Tạo điều kiện cho học sinh sử dụng Internet là một phương thức học tập, học sinh được luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá năng lực học tập môn Toán.

- Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh tích cực giao lưu, học tập trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện.

- Chọn và lập danh sách học sinh dự thi giải Toán qua internet cấp huyện.

- Công nhận thành tích cá nhân của học sinh và tuyên dương các lớp có phong trào tham gia tích cực cuộc thi giải Toán qua internet năm học 2019-2020 .

2. Yêu cầu:

Tổ chức cuộc thi giải toán qua Internet dành cho học sinh tiểu học bảo đảm: đúng Thể lệ cuộc thi, an toàn, nghiêm túc, thân thiện, không tạo áp lực đối với học sinh, giáo viên, cha mẹ học sinh, có tác dụng giáo dục.

II. THI TOÁN BẰNG TIẾNG VIỆT CẤP TRƯỜNG:

1. Hướng dẫn chung:

1.1. Chọn và lập danh sách học sinh dự thi các cấp

- Học sinh được chọn dự thi cấp nào (trường, huyện, thành phố, toàn quốc) phải là thành viên của Violympic và đã thi vượt qua tất cả các vòng thi trước vòng thi cấp đó.

- Các khối lập danh sách học sinh, phòng thi, đợt thi có đầy đ các thông tin (theo mẫu trên trang Violympic.vn), lưu ý khi đăng kí trên trang Web Violympic phải gõ tiếng Việt có dấu.

1.2. Kiểm tra máy tính và đường truyền internet

- Trước khi thi hội đồng thi tổ chức kiểm tra đường truyền internet có truy cập được website http://violympic.vn hay không? Kiểm tra máy tính đã cài phần mềm Adobe Flash Player chưa? Kiểm tra trình duyệt web đảm bảo hay không?

- Nếu học sinh đang thi mà máy bắt truy cập lại hoặc không công nhận kết qủa làm bài và bắt thi lại thì lỗi có thể là do trình duyệt (xem hướng dẫn cài đặt trong mục "Những điều cần biết") hoặc do đường mạng không đảm bảo: mạng kết nối không liên tục, chỉ cần gián đoạn một vài giây là hệ thống không chấp nhận kết quả thi.. thì cho phép học sinh vào thi lại.

1.3. Những dụng cụ học sinh được mang vào phòng thi

- Dụng cụ học tập: bút chì, com pa, thước kẻ, bút mực, bút bi, máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản.

- Giấy nháp của thí sinh do hội đồng thi phát, học sinh tiểu học không được phép mang máy tính cầm tay vào phòng thi.

1.4. Số lần thi trong phòng thi

- Học sinh chỉ được thi một lần duy nhất. Trong trường hợp xảy ra sự cố như máy tính trục trặc, mất điện, lỗi đường truyền ..., học sinh được phép thi lại nhưng phải có biên bản của giám thị coi thi.

- Trường hợp xảy ra sự cố như máy tính trục trặc, mất điện, lỗi đường truyền ..., thí sinh được phép thi lại (được tính là thi lần thứ 2, lần thứ 3…) khi cán bộ coi thi (CBCT) cho phép và phải có biên bản của CBCT.

1.5. Số học sinh của đội tuyển từng khối lớp

- Đối với vòng thi cấp trường mỗi khối từ 6 đến 10 em.

1.6. Tổ chức thi:

- Cách bố trí phòng thi: Tùy thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường, phải đảm bảo khoảng cách giữa hai học sinh ngồi cách nhau tối thiểu 1,5m; mỗi phòng thi không có quá 15 học sinh.

- Trước giờ thi chính thức 30 phút, Chủ tịch hội đồng thi giao mã số thi cho giám thị các phòng thi.

- Trước giờ thi chính thức 5 phút, giám thị viết mã số thi rõ ràng trên bảng đ các thí sinh biết và đăng nhập, vào thi, nhập mã số thi. Học sinh phải nhập chính xác mã số thi được cung cấp thì mới có tên trong danh sách mã thi và kết quả đó mới được công nhận.

- Giờ bắt đầu làm bài thi được tính từ khi thí sinh đầu tiên trong hội đồng thi đó làm bài.

- Trong quá trình thi nếu giám thị phát hiện học sinh có hiện tượng dùng hai tài khoản trên cùng một máy hoặc sử dụng phần mềm không hợp lệ thì giám thị yêu cầu học sinh ngừng làm bài, kiểm tra và lập biên bản nếu cần thiết.

- Khi học sinh đã đăng nhập vào trang web Violympic, giám thị coi thi cần đối chiếu số ID hiển thị ngay cạnh tên của học sinh với số ID trong danh sách dự thi. Nếu ID của học sinh khác ID trong danh sách đăng ký dự thi thì nick thi đó của học sinh là không hợp lệ.

- Khi học sinh làm xong bài thi, giám thị kiểm tra trên màn hình máy tính của học sinh, nếu đã có câuChúc mừng bạn đã hoàn thành bài thithì giám thị đến bấm vào mụcKết quả đ xem điểm thi của học sinh, ghi vào biên bản và cho học sinh kí nhận đã hoàn thành bài thi.

- Khi hết giờ thi, giám thị kiểm tra đầy đ chữ kí xác nhận của học sinh trong danh sách phòng thi, đồng thời tất cả giám thị kí xác nhận dưới danh sách phòng thi. Sau đó, giám thị nộp danh sách phòng thi cùng các biên bản (nếu có) cho Hội đồng thi. Khi hết giờ thi, người quản lý mã phải vào khóa mã thi.

- Kết quả thi của học sinh được ban tổ chức lưu lại thông qua phần thống kê kết quả thi bằng mã. Người tạo mã đăng nhập và vào mục “Thi các cấp”, chọn phần “Thống kê kết quả thi”, nhập mã số thi và nhấn vào “Thống kê” để biết kết quả của các học sinh thi bởi mã số này.

- Khi một đợt thi kết thúc, ban tổ chức phải khóa mã thi của đợt đó để các em không thể sử dụng được mã đó thi tiếp sau này, bằng cách: cán bộ đã tạo mã phải đăng nhập và vào “Thi các cấp” vào mục “Quản lí mã”, để khóa mã.

2. Thi cấp trường:

- Xây dựng kế hoạch; thành lập Ban tổ chức cấp trường do Hiệu trưởng làm trưởng ban. Ban tổ chức phát động cuộc thi giải Toán và có các hình thức khuyến khích, động viên, hướng dẫn, tạo điều kiện cho học sinh tham gia trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện. không (gây áp lực căng thẳng cho học sinh).

- Cập nhật các văn bản, thể lệ về tổ chức kỳ thi các cấp và các thông báo thường xuyên của Ban tổ chức cấp toàn quốc trên website Violympic.vn

- Tổ chức vòng thi cấp trường đúng thời gian quy định:

 

STT

Cấp

Vòng thi

Thời gian tổ chức thi

 

2

Trường

7

ngày 13/01/2020 đến 17h ngày 19/01/2020

2.1. Đối tượng: Là học sinh từ khối 1 đến khối 5 trong nhà trường.

2.2. Số lượng: Mỗi khối lớp chọn cử ít nhất 06 học sinh dự thi.

2.3. Điều kiện dự thi : Những học sinh có đ những điều kiện sau:

- Đã dự thi và vượt qua vòng thi 06.

- Mỗi học sinh dự thi chỉ được đăng ký 01 số ID dự thi.

2.4. Thời gian, địa điểm tổ chức thi cấp trường:

* Thời gian:

Khối thi

Ngày thi

Ca thi

Sáng

Chiều

01

14/01/2020

 

14h30 đến 15h30

02

15/01/2020

 

14h30 đến 15h30

03

16/01/2020

 

14h30 đến 15h30

04

17/01/2020

 

14h30 đến 15h30

05

18/01/2020

 

14h30 đến 15h30

* Địa điểm thi:

- Tại phòng tin học trường tiểu học Hòa Bình.

3. Xét giải và lập danh sách học sinh tham gia thi cấp Huyện.

3.1. Giải cá nhân:

- Tỷ lệ giải ≤ 60% tổng số học sinh dự thi, lấy theo độ dốc từ cao xuống thấp.

- Ban tổ chức sẽ chọn ra: Các giải Nhất, Nhì, giải Ba và giải Khuyến khích:

+ Giải Nhất: chiếm tỷ lệ ≤ 10% tổng số giải

+ Giải Nhì: chiếm tỷ lệ ≤ 20% tổng số giải;

+ Giải Ba: chiếm tỷ lệ ≤ 30% tổng số giải;

+ Giải Khuyến khích: số lượng giải còn lại.

- Ban tổ chức xét giải cá nhân theo từng khối lớp, xếp theo độ dốc từ cao xuống thấp của vòng thi thứ 07 (nếu thí sinh bằng điểm nhau thì xét đến thời gian làm bài thi của vòng thi thứ 07).

- Các cá nhân đoạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích được lập danh sách tham dự thi cấp Huyện.

3.2. Xếp thứ đồng đội: Tổng trung bình cộng xếp thứ của tất cả các thí sinh dự thi theo từng khối lớp.

- Kết quả xếp thứ các khối là một trong những tiêu chí để tính điểm và bình xét thi đua cuối năm học 2019-2020 .

4. Kinh phí tổ chức cuộc thi: Trích từ nguồn ngân sách chi thường xuyên nhà nước cấp năm 2020.

Nhận được kế hoạch này BGH yêu cầu Tổ trưởng các tổ triển khai thực hiện nghiêm túc./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD & ĐT (để báo cáo);

- Các tổ CM (để thc hiện);

  • Lưu: VT./.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thị Vân Anh

 

PHÒNG GD&ĐT THƯỜNG TÍN

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02 /QĐ-THHB

Hoà Bình, ngày 07 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập hội đồng thi giải toán qua Internet cấp trường

Năm học: 2019-2020

 

 
 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNGTIỂU HỌC HOÀ BÌNH

Căn cứ Thông tư số 41/2010/QĐ- BGD & ĐT - ban hành ngày 30/ 12/ 2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng; Căn cứ nhiệm vụ năm học 2019 – 2020;

Căn cứ Thể lệ cuộc thi giải toán các cấp qua Internet năm học 2019-2020 ;

Căn cứ tình hình thực tế.

Xét đề nghị của Ban chuyên môn trường Tiểu học Hoà Bình;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Hội đồng thi giải toán qua Internet cấp trường năm học 2019 - 2020 cho học sinh từ khối 1 đến khối 5 Trường Tiêủ học Hoà Bình, gồm những ông (bà) có tên sau :

(Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ coi thi giải toán qua Internet đúng theo hướng dẫn, đảm bảo công bằng công khai.

Thời gian làm việc của hội đồng: trong 6 ngày (Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 18/01/2020).

Điều 3. Ban chuyên môn Trường Tiểu học Hoà Bình và Ông (bà) có tên trong điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- PGD-ĐT (để b/c)

- Như điều 3

- Lưu

 

Nguyễn Thị Vân Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN

(Tham gia Hội đồng thi giải toán qua Internet cấp trường năm học 2019 - 2020, kèm theo QĐ số 02 /QĐ-THHB ngày 07/01 /2020 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Hoà Bình)

 

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ trong hội đồng

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Vân Anh

Hiệu trưởng

Chủ tịch Hội đồng

 

2

Lương Thị Hợi

P.Hiệu Trưởng

P. Chủ tịch Hội đồng

 

3

Lê Thị Trà My

Nhân viên

Thư ký

 

4

Nguyễn Thị Hường

GVTD

Giám thị

 

5

Phạm Thị Kim Thi

GVAN

Giám thị

 

6

Dương Thị Vân

GVTD

Giám thị

 

7

Lương Thị Hoa

GVMT

Giám thị

 

8

Nguyễn Văn Chương

GV Anh

Giám thị

 

9

Ngô Thị Huyền

GV Anh

Giám thị

 

10

Hà Thị Thủy Tiên

GV tin

Phụ trách kỹ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH BAN GIÁM THỊ

HỘI THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET CẤP TRƯỜNG

Năm học 2019-2020

 

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ

 

Ký tên

1

Nguyễn Thị Vân Anh

CTHĐ

 

 

2

Lương Thị Hợi

PCTHĐ

 

 

3

Lê Thị Trà My

Thư ký

 

 

4

Nguyễn Thị Hường

Giám thị

 

 

5

Phạm Thị Kim Thi

Giám thị

 

 

6

Dương Thị Vân

Giám thị

 

 

7

Lương Thị Hoa

Giám thị

 

 

8

Nguyễn Văn Chương

Giám thị

 

 

9

Ngô Thị Huyền

Giám thị

 

 

10

Hà Thị Thủy Tiên

GV tin

 

 

 

 

 

Người lập Hiệu trưởng

 

 

Lê Thị Trà My Nguyễn Thị Vân Anh