Phòng chống dịch viêm phổi cấp nCoV - tuần 03-09/02/2020

Phòng chống dịch viêm phổi cấp nCoV - tuần 03-09/02/2020

Phòng chống dịch viêm phổi cấp nCoV - tuần 03-09/02/2020

Nhằm hạn chế tối đa ca dịch viêm phổi cấp nCoV lây lan trên địa bàn. Trường Tiểu học Hòa Bình đã chủ động tích cực phòng, chống dịch bằng nước sát khuẩn mỗi tuần một lần.

                                 Nhân viên y tế đang lau dụng cụ y tế bằng nước sát khuẩn.