KẾ HOẠCH CHĂM SÓC NGHĨA TRANG LIỆT SĨ XÃ HÒA BÌNH

Liên Đội trường Tiểu học Hòa Bình lập kế hoạch chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Bình năm học 2018-2019 với các nội dung sau:

KẾ HOẠCH

CHĂM SÓC NGHĨA TRANG LIỆT SĨ XÃ HÒA BÌNH

NĂM HỌC 2018-2019

Căn cứ kế hoạch chỉ đạo xây dựng trường học thân thiện- học sinh tích cực của PGD&ĐT Thường Tín;

Căn cứ phương hướng kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2018-2019 của nhà trường;

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 –

2019; nhằm thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do ngành giáo dục và đào tạo phát động, đồng thời khơi dậy trong thiếu nhi về truyền thống đạo lí “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Liên Đội trường Tiểu học Hòa Bình lập kế hoạch chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Bình năm học 2018-2019 với các nội dung sau:

 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

Đây là hoạt động ngoại khóa nhằm thực hiện kế hoạch xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực của bộ GD&ĐT.

Thông qua đó giúp cho các em Đội Viên hiểu biết thêm về truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của ông cha ta và biết thêm về các di tích ở địa phương của các em. Đồng thời qua đó thấy rõ hơn các tấm gương anh dũng đã hi sinh trong công cuộc xây dựng và bảo về tổ quốc.

- Giáo dục cho đội viên lòng tự hào về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc,

đặc biệt là truyền thống của chính mảnh đất mà mình đang sống.

- Củng cố và hun đúc những giá trị nhân văn, lòng biết ơn sâu sắc đối với những

thế hệ cha anh đã dũng cảm chiến đấu và hi sinh thân mình để quê hương có được cuộc sống thanh bình ngày hôm nay.

- Giáo dục cho học sinh biết trân trọng những thành quả tốt đẹp của lớp người đi

trước, luôn hướng về quá khứ đẹp đẽ, oanh liệt để làm niềm tin vững chắc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

- Thông qua các hoạt động cụ thể, thiết thực, dấy lên phong trào thi đua sôi nổi

trong học sinh; khơi gợi tính chủ động, niềm tự hào , làm cho học sinh yêu trường mến lớp, hình thành thái độ học tập tích cực, giáo dục các em biết yêu quý lao động, góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2018-2019.

 

II. NỘI DUNG:

1.Kế hoạch thực hiện:

- Thành lập BCĐ, xây dựng kế hoạch và quy trình tổ chức thực hiện của Liên đội.

- Thành lập Ban chỉ đạo gồm các thành viên theo quy định:

+ Phó hiệu trưởng trưởng ban chỉ đạo, phụ trách chung; TPT Đội phó trưởng ban

chịu trách nhiệm về công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch.

+ BT chi Đoàn là thành viên cùng phối hợp tổ chức tốt phong trào .

+ Tổ trưởng CM và giáo viên chủ nhiệm, động viên học sinh cùng tham gia thực

hiện.

- Ban chỉ đạo quán triệt chủ trương, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện.

2. Công việc cụ thể

- Làm vệ sinh sạch sẽ khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ như; quét dọn, nhổ cỏ, tưới cây.

- Trang trí nghĩa trang tạo nên không khí trang nghiêm và thẩm mĩ.

- Gìn giữ những vật dụng trong nghĩa trang.

- Tổ chức thăm viếng thường xuyên để giáo dục truyền thống tư tưởng cho giáo viên và học sinh.

- Học sinh được nghe nói chuyện truyền thống về lịch sử nghĩa trang của địa phương.

- Tổ chức nghi lễ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

 

III/ KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Tháng 7/2018

 

- Thành lập BCĐ,BTC , XD kế hoạch

- Họp ban tổ chức, phân công nhiệm vụ, thông qua kế hoạch, nội dung.

- Lao động chăm sóc nghĩa trang , trang trí nghĩa

Trang nhổ cỏ, quét dọn vào ngày 25/7.

- Tổ chức thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ vào

16h ngày 26/7

BGH; TPT; CĐoàn;

GVPT, HS khối 5

 

Tháng 8

- Lao động chăm sóc quét dọn vệ sinh nghĩa trang

vào ngày 24/08

GVPT và HS Khối 4

Tháng 9

- Lao động chăm sóc quét dọn vệ sinh nghĩa trang

vào ngày 28/09

GVPT và HS Khối 5

 

Tháng 10

- Lao động chăm sóc quét dọn vệ sinh nghĩa trang

vào ngày 26/10

GVPT và HS Khối 4

 

Tháng 11

- Lao động chăm sóc quét dọn vệ sinh nghĩa trang

vào ngày 23/11

GVPT và HS Khối 5

Tháng 12

 

- Lao động chăm sóc quét dọn vệ sinh nghĩa trang

vào ngày 20/12

- Tổ chức thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ vào

ngày 22/12

- Tổ chức cho HS nghe nói chuyện truyền thống về lịch sử nghĩa trang của địa phương

GVPT và HS Khối 5

- BCĐ, CBGV, HS K3,4,5

Tháng 1/2019

- Lao động chăm sóc quét dọn vệ sinh, nghĩa trang vào tháng 1/2019

GVPT và HS Khối 4

Tháng 2

- Lao động chăm sóc quét dọn vệ sinh nghĩa trang

vào ngày 3/2

GVPT và HS Khối 5

Tháng 3

- Lao động chăm sóc quét dọn vệ sinh nghĩa trang

vào ngày 25/3

GVPT và HS Khối 4

 

Tháng 4

- Lao động chăm sóc quét dọn vệ sinh nghĩa trang

vào ngày 5/4, 26/4

GVPT và HS Khối 5

 

Tháng 5

- Lao động chăm sóc quét dọn vệ sinh nghĩa trang

vào ngày 24/5

GVPT và HS Khối 4

 

Tháng 6

- Lao động chăm sóc quét dọn vệ sinh nghĩa trang

vào ngày 28/6

GVPT và HS Khối 5

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Phân công cho các Chi đội chăm sóc theo lịch cụ thể.

- Chủ động phối hợp với địa phương, Chi đoàn nhà trường bàn bạc cụ thể kế hoạch chăm sóc và triển khai thực hiện một cách hợp lí nhất

- Có kế hoạch cụ thể bố trí cho giáo viên và đội viên thăm viếng nghĩa trang vào những ngày lễ lớn.

- Có kế hoạch sử dụng kinh phí hợp lí cho hoạt động.

- BCĐ kiểm tra đột xuất việc thực hiện theo kế hoạch của các thành viên đã được phân công.

- Cuối năm có đánh giá công việc đầy đủ, cụ thể, đúc rút kinh nghiệm và làm bài học cho những năm tiếp theo.

 

V/ BIỆN PHÁP:

1/ Đối với TPT

-Tham mưu với BGH nhà trường tổ chức thực hiện

-Phối hợp với các Chi Đội thực hiện nội dung chương trình

-Phối hợp với Đoàn xã thực hiện theo kế hoạch

2/ Đối với các Chi Đội:

-GVPT phải bám sát, hướng dẫn các em lao động an toàn

-Tham gia đầy đủ số lượng, đúng thành phần, đảm bảo thời gian

-Đem đầy đủ dụng cụ

-Phải nắm bắt kế hoạch và nội dung thực hiện

Trên đây là kế hoạch chăm sóc nghĩa trang Liệt Sĩ xã Hòa Bình, đề nghị các tổ chức đoàn, đội, GVPT, các Chi Đội và các bộ phận liên quan nghiêm chỉnh thực hiện.

 

HIỆU TRƯỞNG Lập kế hoạch

 

 

 

Nguyễn Thị Vân Anh Phạm Thị Kim Thi

Nơi nhận:

- BGH: b/cáo

- Đoàn xã: b/cáo

- LĐ: th/hiện

-Lưu: VP

 

Bài viết liên quan